Pedagogisch cahier

Anderstalige nieuwkomers
in het basisonderwijs: geen 'apart' verhaal

Welkom op de webpagina van het pedagogisch cahier Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs: geen ‘apart’ verhaal. Deze webpagina bevat een aantal aanvullende documenten die horen bij het pedagogisch cahier dat je kunt bestellen via de webshop van Uitgeverij Politeia.

Pedagogisch cahier: Anderstalige nieuwkomers: geen 'apart' verhaal

Aanvullende documenten bij het cahier

= pdf document (.pdf)
= word document (.docx)
= uitklapbare lijst

6.2.4 Intakeformulier anderstalige nieuwkomer

8.1.2 Kijkwijzer beginsituatie

8.2.3 Het document groeipad AN – uitgebreide doelenlijst

8.2.3 Het document groeipad AN – ankerdoelenlijst

8.3.1 Evaluatiedocument groeipad AN

9.2.1 Overzicht basisleerervaringen AN

9.2.3 Woordenschat AN

Ander 1 Ik kan samenwerken

Ander 2 respect voor anderen

Ander 3 afspraken

beeld 1 vertellen over de kleuren

beeld 2 3 4 technieken beeld

beweging 1 spontaan dansen

beweging 2 dans nabootsen

drama 1 verhaal naspelen

drama 2 spelvormen

drama 3 imiteren

een werktekening gebruiken

ik 1 ik kan je vertellen over mezelf

ik 2 ik toonvertel gevoelens

ik 3 ik toonvertel talent

ik 4 ik ben ordelijk

ik 5 ik kan kiezen

ik 6 ik draag zorg

ik 7 probleem oplossen

ik 8 voeding

ik beweeg 1 ik ben lenig

ik beweeg 1 ik ben snel

ik beweeg 1 ik beweeg gecoordineerd

ik beweeg 1 ik heb evenwicht

ik beweeg 1 ik heb kracht

ik beweeg 1 ik heb uithouding

ik beweeg 2 voorkeurshand-voet

ik beweeg 3 kleine motoriek

ik beweeg 4 klauteren en klimmen

ik beweeg 4 sluipen en kruipen

ik beweeg 4 springen en landen

ik beweeg 4 stappen en lopen

ik beweeg 5 fair play

MTV luisteren en spreken

muziek 1 beluisteren

muziek 2 zingen

muziek 3 musiceren

muziek 4 noteren

natuur 1 planten verzorgen

natuur 1 vertellen over planten

natuur 2 dieren verzorgen

natuur 2 vertellen over dieren

natuur 3 Ik verzorg mijn lichaam

natuur 3 vertellen over lichaam

natuur 4 EHBO verlenen

natuur 5 het weer waarnemen

natuur 6 afval sorteren

Rui 1 een plattegrond gebruiken

Rui 1 plaats aanwijzen

Rui 1 werken met de maquette

Rui 2 de weg vinden

Rui 3 een route uitstippelen

Rui 4 vertellen over landschappen

Rui 5 vertellen waar ik woon

Rui 6 veilig oversteken

STV lezen

STV schrijven

techniek 1 gereedschap gebruiken

techniek 2 ik kan maken

tijd 1 vertellen over tijd

tijd 2 een week plannen en agenda gebruiken

tijd 2 werken met de daglijn

tijd 2 werken met de weeklijn

tijd 3 werken met de kalenders

tijd 4 de analoge klok lezen

tijd 4 de digitale klok lezen

tijd 5 levenslijn maken

vertellen over mijn gemeente

vertellen over mijn gezin en familie

WI 1 doortellen en terugtellen met sprongen

WI 11 lengtes meten en vergelijken

WI 12 inhouden meten en vergelijken

WI 13 wegen en vergelijken

WI 2 getallen tellen lezen en schrijven

WI 2-10 iets kunnen kopen diploma

WI 3 getallen vergelijken

WI 4 getallenreeksen maken

WI 5 optellen en aftrekken tot 10

11.1 Informatie

logo: Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
logo: Uitgeverij Politeia